Ett modernt översättningsföretag
Swedtranslate är ett mångsidigt, flexibelt översättningsföretag. Till våra specialområden hör bl a ekonomi och finans, juridik, teknik, miljöfrågor, utbildning och EU.
Högkvalitativa, professionella översättningstjänster
Vi översätter från svenska till engelska.
Vi levererar översättningar i Word for Windows-format på diskett, via e-mail eller som pappersutskrift.

Konkurrensmässiga priser
Vi debiterar per ord eller timme efter överenskommelse. Priset varierar beroende på textens svårighetsgrad och arbetets omfattning samt leveranstid. Vi offererar varje uppdrag för sig.
Kontakta oss!
Swedtranslate
Victoria Street
Box 24
Alderney GY9 3AP
Storbritannien
Tel: +44 7781 123 927
Fax: +44 1481 82 38 49
E-post: info@swedtranslate.com
Jerry Sanders - Fullvärdig medlem i Sveriges Facköversättarförening (SFÖ),
Fullvärdig medlem i Translators Association
<< Go Back